*Για αλλαγές στις ώρες και ημερομηνίες του προγράμματος λόγω καιρικών συνθηκών, αριθμός συμμετοχών κτλ θα υπάρχει ενημέρωση στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου.
*Για αλλαγές στις ώρες και ημερομηνίες του προγράμματος λόγω καιρικών συνθηκών, αριθμός συμμετοχών κτλ θα υπάρχει ενημέρωση στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου.