Κοπή πίτας                                                                                                                                                                              16  Ιανουαρίου 2022 Άγιος Κωνσταντίνος

30 Ιανουαρίου 2022 Θεολόγος Κεδρόδασος

Καζαβίτι 27 Φεβρουαρίου 2022

27 Μαρτίου 2022 Λιμένας - Θ1

Μεσορόπη Καβάλας 10/04/2022