Καγκέλια Ποταμιά 10/03/2013

Ορεινή Ροδόπη Κούλα Κορυφή Γεράνεια 21/04/2013

Κορυφή Προφήτη Ηλία 07/04/2013

ΠΟΣ Όλυμπος-Επέτειος 100 χρόνων από την πρώτη ανάβαση 20/07/2013

Υψάριο Διανυκτέρευση Καταφύγιο 24/10/2013

Αχλάτ Τσάλ Ξάνθης 24/11/2013